СУ„ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“-НЕСЕБЪР ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗА ПАТРОННИЯ СИ ПРАЗНИК

Днес най-голямото училище в общината отбеляза в аванс патронния си празник за 142-ри път, а също и 20 години профилирано училищно образование. Тържественото честване започна с поднасяне на венец пред барелефа на патрона му – видния български будител, писател и революционер, радетел за развитието на обществената мисъл през Възраждането Любен Каравелов, на когото принадлежат думите, че „когато се той [българският народ] … се освободи от своята простота и незнание, от своите стари суеверия и допотопни нрави, то той ще бъде свободен и духовно.”.

Празничният ден продължи с вълнуващ концерт, препълнил залата на Артиум център в Новия Несебър. На тържественото честване присъстваха  кметът на Община Несебър Николай Димитров,  зам.-кметът Иван Гургов, ученици, родители и преподаватели.

В словото си директорът на СУ „Любен Каравелов“ г-жа Зивилдиева заяви, че училището продължава мисията на своя патрон – „да образова и възпитава личности, които да станат пълноценни и достойни граждани на България и света“. И още: „Докосвайки се до този празник, ние се докосваме и до духа и магията на една традиция,  вплела в себе си опита на миналото, силата на настоящето и вярата в новаторството на идния ден. Такъв е и юбилеят, който отбелязваме днес – 20 години профилирано обучение в Средно училище „Любен Каравелов“.

В поздравителното си слово към присъстващите ученици, родители и преподаватели, кметът Николай Димитров изрази своята гордост, че е възпитаник на училището, което отбелязва днес своя патронен празник. Градоначалникът подчерта ролята на местната образователна институция за високото ниво на обучението и възпитанието на децата, видно от постиганите от учениците резултати. Той пожела на учителите здраве, упоритост,  воля и сила, за да продължат за изпълняват своята благородна мисия. Той не пропусна да подчертае, че Община Несебър няма да спре да работи за модернизиране на материално-техническата база на всички училища на своя територия.

За началото  на  профилираното училищно образование и утвърждаването му в СУ“Любен Каравелов“ говори бившият директор на образователната институция Тодорка Желязкова.

В празничната програма, изпъстрена със стихове, песни, музика, скечове и рецитали, взеха участие талантливи ученици от всички етапи на училищно образование  в СУ „Любен Каравелов“, някои от които участници в  клубове по занимания и интереси към училището, във ФГ „Незабравка“, в КТС „Несебър“, в  ООШИ- Несебър.