Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението ще бъде тествана на 1 април

Община Несебър информира, че на 1.04.2024 г. от 11 часа ще бъде тествана Национална системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. Акустичните сигнали /сирени/ ще бъдат задействани в упоменатия час, те ще бъдат съпътствани от гласова информация с предварително записани съобщения.

Тренировката ще бъде проведена с цел проверка на техническото състояние на системата, придобиване на умения на длъжностните лица за работа с Национална системата за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) и обучение на населението за разпространение на сигналите, излъчени от акустични сиренни устройства.

В изпълнение на чл. 37, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за функциониране на НСРПО, системата се тества два пъти годишно – в първия работен ден на месец април и на месец октомври.