УЧЕНИЦИ ОТ СУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ ОТБЕЛЯЗАХА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

Ученици от Еко комитет – сборна група от  4,  6, 9 и 10 класове при СУ „Любен Каравелов“, съвместно със служители на отдел „Екология“ към Община Несебър, посетиха Защитена местност „Калината“ по повод Международния ден на биологичното разнообразие – 22 май.

Възпитаниците на училището бяха посрещнати от представител на Държавно ловно стопанство „Несебър”, собственик на защитената територия – технолог Апостол Славов, който разказа на своите гости за дейностите които се извършват по поддържането на защитената местност и животните в нея. Децата успяха да видят стада с муфлони и лопатари, пашуващи свободно.

Учениците научиха, че Международният ден на биологичното разнообразие е обявен, за да се повиши обществената осведоменост, ангажираност и подкрепа. Началото му е поставено  през 1992 г. от ООН,  когато се приема Конвенцията за биологичното разнообразие. България ратифицира Конвенцията и от 16 юли 1996 г. е равноправен член, като се нарежда на едно от първите места в Европа по своето биоразнообразие. Защитените територии в страната са сърцевината за опазване на биоразнообразието и в тази връзка се организира посещението в ЗМ „Калината“, намираща се на 10 км. западно от курорта „Слънчев бряг“, в близост до с. Тънково и с. Кошарица.