ОБЩИНА НЕСЕБЪР ВЗЕ УЧАСТИЕ В РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ TOURAL

Община Несебър взе участие в начална работна среща по проект TOURAL, чието изпълнение стартира в началото на месец януари тази година. Срещата се състоя в края на февруари в град Солун и се организира от водещия партньор на проекта – Център за изследвания и технологии “Хелас“, Гърция. Целта бе да се запознаят участниците в детайли с дейностите и етапите на реализация през първата година от проекта и да се допълнят  насоките и изискванията за изпълнение на задачите. Присъстваха представители на […]

Read More

ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА НЕСЕБЪР“ ПРОДЪЛЖАВА

Община Несебър сключи допълнително споразумение с Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ за продължаване срока на изпълнение на проект BG05SFPR002-2.001-0149-C01 „Грижа в дома в Община Несебър“ с три месеца – до 3 юли 2024 година. С цел осигуряване на устойчивост и непрекъсваемост на услугите, Управляващият орган извърши промени по Условията за кандидатстване по процедурата. С измененията се предоставя възможност за удължаване срока на договорите с период от два пъти по 3 месеца, като отпада изискването за представяне на Решение на Общинския съвет […]

Read More

НЕСЕБЪР Е ПАРТНЬОР В ПРОЕКТ ЗА НОВИ ТУРИСТИЧЕСКИ МОДЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Община Несебър започва работа по нов туристически проект – TOURAL , който се изпълнява в рамките на Програма „Хоризонт Европа“ с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Общият бюджет на проекта е 2 999 927 евро. Продължителността му е 36 месеца и в него участват 20  партньори от Гърция, България, Румъния, Италия, Хърватия, Албания, Франция, Турция и Украйна. Общината е пилотен обект и ще участва при валидиране на проектните резултати и подходи. Селските и отдалечени райони на ЕС демонстрират широко разнообразие от преимущества […]

Read More

Община Несебър с два нови проекта за оптимизиране на услугите на реконструираното рибарско пристанище „Северна буна”по ПМДР

По проект BG14MFOP001-4.124-0001 „Създаване на нова услуга за почистване и поддържане акваторията на рибарско пристанище „Северна буна“ – Несебър“ – е доставен специализиран плавателен съд, предназначен за извършване на регулярно почистване на оперативната акватория на пристанището от разливи на масла и горива, наноси, водорасли и други течни или твърди отпадъци. Предвижда се непрекъснат мониторинг на водата в района на пристанището. По проект BG14MFOP001-1.027-0005 „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище – Северна буна Несебър“ по същата програма Община Несебър дооборудва реконструираното рибарско […]

Read More