СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 32 ОТ ДОПК С ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 17.05.2024Г.

  Уведомяваме лицата изброени в списъка , че в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси“, Община Несебър, кв. Младост, бл. 30, офис №3/зад хотел „Герджика“/, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация. В случай, че не […]

Read More

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 32 ОТ ДОПК С ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 13.05.2024Г.

  Уведомяваме лицата изброени в списъка , че в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси“, Община Несебър, кв. Младост, бл. 30, офис №3/зад хотел „Герджика“/, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация. В случай, че не […]

Read More

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 32 ОТ ДОПК С ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 26.04.2024Г.

Уведомяваме лицата изброени в списъка , че в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси“, Община Несебър, кв. Младост, бл. 30, офис №3/зад хотел „Герджика“/, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация. В случай, че не се […]

Read More

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 32 ОТ ДОПК С ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 19.04.2024Г.

Уведомяваме лицата изброени в списъка , че в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси“, Община Несебър, кв. Младост, бл. 30, офис №3/зад хотел „Герджика“/, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация. В случай, че не се […]

Read More

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

ИНФИНИТИ ФЕШЪН ЕООД – в ликвидация АУЗД №МДТ-1111 АКВА ИН ООД АУЗД №МДТ-1104 ИНФИНИТИ ФЕШЪН ЕООД – в ликвидация АУЗД №МДТ-1112

Read More

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 32 ОТ ДОПК С ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 10.04.2024Г.

  Уведомяваме лицата изброени в списъка , че в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси“, Община Несебър, кв. Младост, бл. 30, офис №3/зад хотел „Герджика“/, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация. В случай, че не […]

Read More

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО КОНТИНЕНТАЛ БИЗНЕС ВЕНЧЪРС-ПАНАМА АУЗД №МДТ-720 АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО КОНТИНЕНТАЛ БИЗНЕС ВЕНЧЪРС-ПАНАМА АУЗД №МДТ-721 АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО КОНТИНЕНТАЛ БИЗНЕС ВЕНЧЪРС-ПАНАМА АУЗД №МДТ-722 АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО КОНТИНЕНТАЛ БИЗНЕС ВЕНЧЪРС-ПАНАМА АУЗД №МДТ-723 АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО КОНТИНЕНТАЛ БИЗНЕС ВЕНЧЪРС-ПАНАМА АУЗД №МДТ-724 АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО КОНТИНЕНТАЛ БИЗНЕС ВЕНЧЪРС-ПАНАМА АУЗД №МДТ-725 АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО КОНТИНЕНТАЛ БИЗНЕС ВЕНЧЪРС-ПАНАМА АУЗД №МДТ-726 АКЦИОНЕРНО […]

Read More

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 32 ОТ ДОПК С ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 05.04.2024Г.

  Уведомяваме лицата изброени в списъка , че в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси“, Община Несебър, кв. Младост, бл. 30, офис №3/зад хотел „Герджика“/, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация. В случай, че не […]

Read More

Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър. Дата на публикуване в Портала за обществени консултации : 27.02.2024г. Дата на приключване: 28.03.2024г. Постъпили предложения и становища по проекта: няма   Изготвил: Невелина Тълпигова […]

Read More