С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Здравка Столева на длъжност главен експерт в офис №3 от 8.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа. ПЕГАС-К ЕООД АУЗД №МДТ-1165 […]

Read More

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК

Уведомявам Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Здравка Столева на длъжност главен експерт в офис №3 от 8.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа. ВАК ТРЕЙДИНГ ЕООД АУЗД […]

Read More

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Здравка Столева на длъжност главен експерт в офис №3 от 8.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа. САНИ-АРТ ЕООД АУЗД №МДТ-701 […]

Read More

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Иван Захариев на длъжност главен експерт в офис №3 от 8.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа. ЯН аузд1068 ЯН аузд1069 […]

Read More

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Иван Захариев на длъжност главен експерт в офис №3 от 8.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа. НЮ ГЛОБАЛ ИНВЕСТ аузд917 […]

Read More

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК

Уведомявам Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Иван Захариев на длъжност главен експерт в офис №3 от 8.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30. ИНТЕР НОРТ ЛС САРЛ-САЩ аузд676 […]

Read More

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Димитър Недялков на длъжност главен експерт в офис №3 от 8.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа. ТОП ИНЖЕНЕРИНГ ООД-158 ТОП […]

Read More

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК

Уведомявам Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Иван Захариев на длъжност главен експерт в офис №3 от 8.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа. БУЛБ аузд631 БУЛБ аузд632 […]

Read More

С Ъ О Б Щ Е Н И Я по чл.32 от ДОПК

ЕМ-ДИ 5 ООД-099 ЕМ-ДИ 5 ООД–100 КУЗБАСС 42 ООД-252 КУЗБАСС 42 ООД-253 НАТВА-БГ ЕООД-166 НАТВА-БГ ЕООД-167 ФЛИСА МЕДИА ООД-НОРВЕГИЯ ЧУЖДЕСТРАННО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ,ПРИТЕЖАВАЩО ИМУЩЕСТВО В СТРАНАТА-164 ФЛИСА МЕДИА ООД-НОРВЕГИЯ ЧУЖДЕСТРАННО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ,ПРИТЕЖАВАЩО ИМУЩЕСТВО В СТРАНАТА-165 АРТПЛЕЙ КОМПАНИ ЕООД-162 АРТПЛЕЙ КОМПАНИ ЕООД-163 ВВМД ООД-097 ВВМД ООД-098 ДАВАУИ ЕООД-246 ДАВАУИ ЕООД-247

Read More