Заповеди за предоставяне на общински имоти – полски пътища

Заповеди издадени  в     изпълнение на     Решение №39    от Протокол № 3 /19 . 12 .20 23 г.  на Общински съвет – Несебър   за предоставяне на общински имоти – полски пътища на ползвателите на масиви в съответните землища на населените места, прието на основание искане вх.№Н5-ОС-864/22. 11 .2023г. от Лидия Станкова – Директор на […]

Read More

Заповеди

Заповеди издадени в изпълнение на Решение №40 от Протокол №3 /19 . 12 .20 23 г. на Общински съвет – Несебър за предоставяне на общински имоти по реда на чл.37в ал.10 от ЗСПЗЗ Заповед №63 Заповед №64 Заповед №65 Заповед №66 Заповед №67 Заповед №68 Заповед №69 Заповед №70 Заповед […]

Read More

Заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на Областна Дирекция „Земеделие“ – Бургас за разпределение на масивите за стопанската 2023/2024 година за землищата на територията на Община Несебър:

Заповед Eмона Заповед Koзница Заповед Баня Заповед Гюльовца Заповед Кошарица Заповед Несебър Заповед Обзор Заповед Оризаре Заповед Паницово Заповед Приселци Заповед Равда Заповед Раковсково Заповед Тънково

Read More