Учениците от община Несебър остават във ваканция до края на седмицата

Във връзка с изключително тежката зимна обстановка на територията на област Бургас, включваща зимни бури, съпроводени с обилни снегонавявания, екстремни студове и силни ветрове, както и наличие на риск от епидемично разпространение на остри респираторни заболявания и грип, РЗИ – Бургас препоръча дните 12.01 и 13.01.2017 г., четвъртък и петък, да бъдат обявени за неучебни за училищата на всички общини на територията на област Бургас.
В тази връзка директорите на всички училища в община Несебър приложиха правомощията си по чл. 10, ал. 5 от ЗПУО и издадоха заповеди, с които обявиха дните 12 и 13 януари за неучебни за своите училища.