ЧЕРВЕНОКРЪСТЦИТЕ ОТ НЕСЕБЪР ВЗЕХА УЧАСТИЕ В СЕМИНАР ЗА СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА

Червенокръстците от общинската организация в Несебър взеха участие в двудневен семинар на тема „Стратегии за справяне със стреса в професионална среда“.  Лектор бе проф. д-р Пепа Митева, академичен преподавател, организационен психолог и консултант с дългогодишен опит по темата. В семинара се включиха 50 участници: служителите от Секретариата на ОС на БЧК-Бургас, ръководствата и доброволци от общинските организации на БЧК в 10 […]

Read More

СЪОБЩЕНИЕ

С цел популяризиране на социалната услуга ,,Приемна грижа‘‘ на територията на Община Несебър, служители на ОЗД/ДСП – гр.Поморие и ЦОП – гр.Несебър ще проведат информационна среща с жителите по населени места по следния график: 04.12.2023г. От 09.00 до 10.00 часа – в сградата на Кметство – с.Тънково От 10.30 до 11.30 часа – в  сградата на Кметство – с.Оризаре От […]

Read More

ИЗВЕСТНИЯТ АКТЬОР ИВАЙЛО ЗАХАРИЕВ  ОТПРАВИ ПОСЛАНИЕ  КЪМ МЛАДЕЖИТЕ НА НЕСЕБЪР

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  организира театрален спектакъл за учениците от СУ“Любен Каравелов“ и ПГТ „Иван Вазов“ на тема превенция на наркотичната зависимост. Постановката “Спасителят” бе изгледана с голямо внимание от младежката аудитория, която се запозна с историята на наркозависимо момиче, въвлечено в схема за пласмент на дрога и опитите й да се измъкне от […]

Read More

В СВЕТИ ВЛАС И КОШАРИЦА СЕ СЪСТОЯХА ДВЕ ПРОЯВИ, ФОКУСИРАЩИ ВНИМАНИЕТО ВЪРХУ ТОЛЕРАНТНОСТТА

По инициатива на МКБППМН – Община Несебър в Свети Влас и Кошарица се състояха две прояви, фокусиращи вниманието върху толерантността.  В първото населено място срещата бе с ученици от 3-ти клас от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“. Мероприятието започна с въпроси и дискусия, която имаше за цел да заинтригува децата и да ги направи активни участници в проявата. С […]

Read More

РАЙОНЕН СЪД – НЕСЕБЪР ПРОДЪЛЖАВА АКТИВНАТА СИ РАБОТАТА С УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЩИНАТА

По повод Европейския ден за борба с трафика на хора ученици от IХа и IХб клас на СУ „Любен Каравелов“ – гр.Несебър взеха участие в дискусионна среща на тема „Опасностите, които крие трафикът на хора”. Организатор на тематичното събитие бе Районен съд – гр.Несебър. По време на срещата, съдия Мария Берберова-Георгиева разясни на учениците причините за съществуването на трафик на хора и […]

Read More

БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ ЦЕЛИТЕ И ПОСТИГНАТИТЕ ДО МОМЕНТА РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА НЕСЕБЪР“

Информационен ден по проект  „Грижа в дома в Община Несебър“ се проведе в Артиум център в Несебър. На срещата, организирана от екипа на проекта, бяха представени целите и постигнатите до момента резултати, брой потребители, възползващи се от предоставяните социални и интегрирани здравно-социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа в домашна среда. Бе изтъкнато, че до момента […]

Read More

ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЩЕ РАЗКРИЕ ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Община Несебър планира да разкрие нова социална услуга – Дневен център за хора с увреждания с капацитет  30 потребители. Центърът ще предоставя грижа  и  обслужване на лица  в неравностойно положение и техните семейства с помощта на специализиран персонал – медицински работници, рехабилитатори и др. За нуждите на центъра ще бъде закупен автомобил, оборудван по съответни стандарти, за превозване на помощни […]

Read More

ОБЩИНА НЕСЕБЪР Е ИЗПЛАТИЛА 442 ХИЛ. ЛВ. ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА 221 НОВОРОДЕНИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

221 са новородените в Община Несебър през изминалата 2021 година, получили  еднократната помощ от 2000 лв. Общата сума, която местната власт е изплатила от бюджета си на родителите им, възлиза на 442 хил.лв. За разглеждания период са се родили и 4 двойки близнаци. За 2021-та година общината е подкрепила финансово и 7 двойки за инвитро процедури с общо 14 000 лв. За […]

Read More

МКБППМН КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР ОРГАНИЗИРА СРЕЩА С УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЧЕТВЪРТИ И ШЕСТИ КЛАС В УЧИЛИЩЕТО В ОБЗОР

Във връзка с изпълнение на плана си МКБППМН към Община Несебър  осъществява цикъл от занятия за превенция на асоциалното поведение при подрастващите.  Превенцията е процес, който има за цел да не се допуска конфликт между детето и закона и  да  ограничава факторите , които водят до извършване на противообществени прояви.В изпълнение  на дейността си  МКБППМН осъществява срещи с ученици от училищата на територията на общината. Темата […]

Read More

МКБППМН – НЕСЕБЪР ОРГАНИЗИРА ОТКРИТИ УРОЦИ НА ТЕМА „БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА“

За поредна година, по случай „Международния ден за борба с трафика на хора“, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Несебър организира информационна кампания, свързана с превенцията на трафика на хора. Кампанията се проведе съвместно с ръководството на СУ „Любен Каравелов“-гр.Несебър  и ΠГТ “Иван Вазов“ – Слънчев бряг. Гости бяха Даниел Майуро, ръководител на […]

Read More