В СВЕТИ ВЛАС И КОШАРИЦА СЕ СЪСТОЯХА ДВЕ ПРОЯВИ, ФОКУСИРАЩИ ВНИМАНИЕТО ВЪРХУ ТОЛЕРАНТНОСТТА

По инициатива на МКБППМН – Община Несебър в Свети Влас и Кошарица се състояха две прояви, фокусиращи вниманието върху толерантността.  В първото населено място срещата бе с ученици от 3-ти клас от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“. Мероприятието започна с въпроси и дискусия, която имаше за цел да заинтригува децата и да ги направи активни участници в проявата. С помощта на тематична  презентация бяха обсъдени важните принципи на толерантността. След това децата споделиха ситуации, в които са постъпили толерантно и такива, в които не са се отнесли към тях с нужното търпение. Учениците изгледаха и кратък филм, който разказва за аутизма. В края на проявата учениците направиха интересен плакат. На него посланията за толерантност бяха представени под форма на смс-и, придружени с популярните в социалните мрежи знаци за одобрение и харесване. Децата  изработиха и медальони с послание „Бъди толерантен! Бъди приятел!“, които разменяха помежду си.

Втората проява ангажира вниманието на петокласниците от ОУ ”Св. Иван Рилски” – Кошарица. Както и при срещата в Свети Влас, така и при тази, основната цел бе учениците да осмислят същността на толерантността и свързаното с нея подходящо поведение и отношение към другите – в и извън училище. Проявата започна с въпроси и дискусия, целящи да предизвикат интерес и участие на децата в срещата. Чрез презентация по темата бяха обсъдени важни принципи на толерантността. Учениците размишляваха и върху репликите: “Един за всички-всички за един!“, “Рамките ограничават човешкия дух“ и „Не издигай стени“. Какво е аутизъм петокласниците разбраха от кратък филм. Накрая на срещата  учениците изработиха плакат, на който представиха своето разбиране за толерантността.