ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПРОДЪЛЖАВА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА С. ГЮЛЬОВЦА

Продължава строителството на нова детска площадка в с. Гюльовца.  Обектът е заложен в строителните планове на общината за благоустрояване на вътреселищното пространство с обществено предназначение.  Площадката е отредена за ползватели на възраст  от 3 до 12 години, включително   деца с увреждания.

В зоните около и под съоръженията за игра, включващи:  люлки, пързалки и катерушки и др., е  монтирана ударопоглъщаща настилка. За комфорта  на възрастни и деца  към площадката  е планирано обособяването на  кът за отмора с пейки и беседка.  Обектът ще бъде снабден с предпазни ограждения.

Друг много важен за с. Гюльовца проект е реконструкцията на училищния двор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“. Общината е осигурила финансиране за  строителството на открита  площадка със съвременни съоръжения за физическо възпитание и спорт.

Реконструкцията  включва оформяне на  игрище за футбол на малки врати  с покритие от специализирана настилка, а съществуващата игрална площ, предназначена за практикуване на хандбал, волейбол и баскетбол, ще бъде цялостно преасфалтирана.  Изпълнението на проекта няма да засегне тревните площи и дървесната растителност в  двора на най-старото училище в Община Несебър –  ОУ „Св. св. Кирил и Методий“- с. Гюльовца, като  целта е пълното съхранение на зелената система в двора на учебното заведение.

Дейностите, насочени към строителство на обществени обекти, предназначени за деца, са част политиката, целяща  демографска промяна и подмладяване на селата в община Несебър.