ПРОЯВА  ФОКУСИРА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ В ОРИЗАРЕ ВЪРХУ ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ

Проява  фокусира вниманието на ученици от трети и четвърти клас на ОУ „Георги Стойков Раковски“ в Оризаре върху здравословното хранене. Срещата бе организирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  /МКБППМН/ при Община Несебър.

Събитието започна с кратка беседа за видовете храни. След това учениците се включиха в две интересни игри. В първата, която всички определиха с името „Познай храната“, децата трябваше със затворени очи да опитат някаква храна, да отгатнат каква е, а след това отговорът да запишат на дъската, като условието бе написаното от ученика да е в правилната графа ( полезна храна/ вредна храна).

Втората игра бе със състезателен характер. В нея всеки ученик получи картинка на храна и трябваше да я постави в надписан съд (вредна/ полезна храна).

Целта на срещата бе децата да бъдат насърчени да се хранят с полезни храни,  да намалят употребата на вредни такива, да им се разясни необходимостта от здравословно хранене и здравословен начин на живот.