УЧИТЕЛИ ОТ СУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – НЕСЕБЪР УЧАСТВАХА В ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ“

През декември учители от начален, прогимназиален и гимназиален етап при СУ „Любен Каравелов“ – Несебър взеха участие в обучение на тема „Възможности за стимулиране на професионалното развитие на преподавателите по програма „Еразъм“, което се проведе в Варна. Събитието е част от проекта „На път към успеха-развитие на качеството в образованието“ и се финансира от Център за развитие на човешките ресурси – национална структура за управление на европейски образователни програми.

Гост-лектор на събитието беше д-р Евгения Михова, директор на ДГ „Братя Грим“ – Шумен и преподавател в ШУ „Епископ Константин Преславски“. На учителите бяха представени възможностите за работа и участие в платформите eTwinning – инициатива на Европейската комисия, която има за цел да насърчи европейските училища да си сътрудничат, като използват информационни и комуникационни технологии; Europass и ECVET- инструменти за признаване и валидиране на умения; Euroguidance – инструмент за развитие на националната система за кариерно ориентиране. Всички са неразделна част от програмата „Еразъм“.