Община Несебър с два нови проекта за оптимизиране на услугите на реконструираното рибарско пристанище „Северна буна”по ПМДР

По проект BG14MFOP001-4.124-0001 „Създаване на нова услуга за почистване и поддържане акваторията на рибарско пристанище „Северна буна“ – Несебър“ – е доставен специализиран плавателен съд, предназначен за извършване на регулярно почистване на оперативната акватория на пристанището от разливи на масла и горива, наноси, водорасли и други течни или твърди отпадъци. Предвижда се непрекъснат мониторинг на водата в района на пристанището.

По проект BG14MFOP001-1.027-0005 „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище – Северна буна Несебър“ по същата програма Община Несебър дооборудва реконструираното рибарско пристанище с електрокар за разтоварване на улов и извършване на ремонтни дейности по плавателните съдове, техника за видеонаблюдение на рибарските съоръжения в реално време, метеостанция ,която дава информация за температура на въздуха , влажност, сила , посока на вятъра и вълнението в акваторията, както и допълнително оборудване тип „киоск” за непрекъснат информационен обмен в услуга на рибарската общност.