ИЗВЕСТНИЯТ АКТЬОР ИВАЙЛО ЗАХАРИЕВ  ОТПРАВИ ПОСЛАНИЕ  КЪМ МЛАДЕЖИТЕ НА НЕСЕБЪР

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  организира театрален спектакъл за учениците от СУ“Любен Каравелов“ и ПГТ „Иван Вазов“ на тема превенция на наркотичната зависимост.

Постановката “Спасителят” бе изгледана с голямо внимание от младежката аудитория, която се запозна с историята на наркозависимо момиче, въвлечено в схема за пласмент на дрога и опитите й да се измъкне от  ада на наркотиците.

След края на постановката бе иницииран диалог между актьорите, един от които е известният и обичан артист Ивайло Захариев, и публиката. Темата  бе посветена на усилията на обществото да опази децата и младежите от пагубното  влияние на зависимостите.

„Вярваме, че историята,  която днес Ви разказахме, ще стресне и шокира младата публика, ще й покаже истинските причини за наркоманията и последиците от нея, а разговорът в края на срещата ни и споделения  личен опит, дават силно лично послание за промяна и правилен избор относно наркотиците.“- каза в края на срещата Ивайло Захариев.

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е орган, който следи за поведението на  подрастващите жители на община Несебър и провежда образователни инициативи по различни теми, свързани с рисково поведение при децата и младежите.