ДВЕ ПРОЯВИ ПОВИШИХА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ЗНАНИЯ НА УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП В НЕСЕБЪР И РАВДА

Във връзка с Европейската седмица за намаляване на отпадъците 18-26 ноември и нейната насоченост към информиране относно правилното управление на ресурсите и отпадъците и да насърчи практически дейности за справяне с проблемите, които предизвикват различните видове отпадъци, служители от отдел „Екология” съвместно с четвъртокласниците на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – с. Равда посетиха Претоварната станция за отпадъци на Община Несебър. Децата се запознаха с движението на потока на отпадъците, какво се случва с разделно събрания отпадък и как да се погрижим за намаляване на отпадъците от бита.

С учениците от кръжока „Млад еколог” от 3 „г“ клас на СУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър еколозите посетиха Автоматична измервателна станция – гр. Несебър за чистотата на атмосферния въздух и така отбелязаха Международния ден за по-чист въздух. Децата научиха как работи съоръжението, какви частици улавя, кои са причинителите на замърсяването в градска среда и получиха ценни съвети как да спомагат за опазването на чистия въздух в класната стая, в дома си и навън.