МКБППМН – НЕСЕБЪР ОРГАНИЗИРА ОТКРИТИ УРОЦИ НА ТЕМА „БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА“

За поредна година, по случай „Международния ден за борба с трафика на хора“, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Несебър организира информационна кампания, свързана с превенцията на трафика на хора. Кампанията се проведе съвместно с ръководството на СУ „Любен Каравелов“-гр.Несебър  и ΠГТ “Иван Вазов“ – Слънчев бряг.

Гости бяха Даниел Майуро, ръководител на американския екип за гражданско-военно сътрудничество в България, и придружаващи го офицери. Те бяха  поканени във връзка с инициатива за обмяна на добри практики в образователната и социалната сфери.

На срещата с учениците от 10 и 11 клас психологът към Кабинета за социална превенция към МКБППМН разясни какво е трафик, видовете трафик и основните прийоми на трафикантите: фалшиви обяви за работа; създаване на нереална романтична връзка с трафикант, отвличане. Бяха прожектирани няколко тематични видеоклипа и филм, посветен на борбата със съвременното робство. В него децата видяха нагледно колко безочливи, безсърдечни и злонамерени са трафикантите.

Целта на превантивните кампании, организирани от МКБППМН, е да се заостри вниманието на младите хора към рискове от измама и въвличане в трафик и експлоатация.

Българските граждани продължават да бъдат една от водещите групи в Европа, попадащи в капана на трудова или сексуална експлоатация. 13 българки на 100 000 души стават жертва на трафик, което е повече от 5 пъти над средната стойност за Европейския съюз.