ОБЩИНА НЕСЕБЪР ОТЧЕТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЕСЕННАТА КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ

Организираната от Община Несебър есенна кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори в населените места на територията на община Несебър  отчете добра активност.

Благодарение на инициативността на гражданите в обявените пунктове се събраха: 17 кг негодни за употреба батерии, около 118 бр. информационно, телекомуникационно оборудване и потребителски уреди (хладилници, монитори, телефонни апарати, компютри, принтери, копирни устройства, ел. печки, телевизори и др.).

Най-голяма активност беше отчетена в гр. Несебър, гр. Обзор и с. Баня.

Събраните масово разпространени отпадъци се предадоха за рециклиране на организациите по оползотворяване „Трансинс батери“ ООД и „Трансинс технорециклираща компания“ АД – гр. Варна.

Кампанията се организира два пъти годишно – през пролетта и есента. Община Несебър благодари на всички, които се включиха в инициативата за разделно събиране на излязло от употреба специфично оборудване, тъй като голяма част от съставящите го компоненти не се рециклира по естествен път. Тяхното нерегламентирано изхвърляне  води до трайно замърсяване на околната среда и представлява сериозна опасност за здравето. Предаването на отпадъците на лицензирана компания дава възможност за рециклиране и превръщане на излезлите от употреба уреди в полезни суровини за промишлеността.