НЕСЕБЪР ПОДНОВИ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО СИ С КОТОР, ЧЕРНА ГОРА

ТОВА СЕ ОСЪЩЕСТВИ ПО ИНИЦИАТИВА И С ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО НА НЕЙНО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО Д-Р МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА – ПОСЛАНИК НА БЪЛГАРИЯ В ЧЕРНА ГОРА

В онлайн среща кметовете на Несебър Николай Димитров и на Котор Владимир Йокич подновиха връзките между градовете, включени в престижната листа на Световното наследство на ЮНЕСКО, като подписаха Меморандум за сътрудничество. В онлайн церемонията се включи и Нейно Превъзходителство Снежана Радович, посланик на Черна гора в България.

Меморандумът укрепва отношенията между двата града и установява бъдещото взаимодействие между тях в сферите на: опазване на историческото наследство; културата; туризма; спорта; сътрудничеството при обмяна на полезни идеи и практики за популяризация на материалните и нематериални ценности; споделяне на важен опит в рекламирането и представянето на Несебър и Котор и тяхната хилядолетна история в условията на съвременните икономически реалности.

В черногорския град събитието бе отбелязано с изложба „Българските паметници под егидата на ЮНЕСКО“, осъществена със специалната подкрепа на Държавния институт за култура към Министерството на външните работи на България. Тя се откри в 13.00 часа на датата на подписването – 18 октомври, в църквата „Свети Павел“. Домакини на изложбата са Нейно Превъзходителство г-жа Меглена Плугчиева и кметът на Котор Владимир Йокич. От 26 октомври експозицията ще бъде представена в столицата на Черна гора – Подгорица.

Актът на официализиране на отношенията между Несебър и Котор има важно значение и цели осъществяване на фактическо сътрудничество и сближаване между два значими балкански града. Чрез него ще се даде нов тласък и възможности за обмяна на опит в сфери от взаимен интерес в регионален и международен план.

Несебър продължава да затвърждава името си на град, поддържащ широки международни контакти. Особен интерес за местната власт представляват отношенията с балканските градове в листата на ЮНЕСКО поради сходния статут и произтичащите от него висок престиж и отговорност за опазване и съхраняване на историческото и архитектурно световно наследство.