ОБЩИНА НЕСЕБЪР Е ИЗПЛАТИЛА 442 ХИЛ. ЛВ. ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА 221 НОВОРОДЕНИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

221 са новородените в Община Несебър през изминалата 2021 година, получили  еднократната помощ от 2000 лв. Общата сума, която местната власт е изплатила от бюджета си на родителите им, възлиза на 442 хил.лв. За разглеждания период са се родили и 4 двойки близнаци. За 2021-та година общината е подкрепила финансово и 7 двойки за инвитро процедури с общо 14 000 лв.

За предходните години данните сочат, че през  през 2020 година еднократна помощ е отпусната на 267 новородени в Община Несебър в размер  на  534 хил. лева,  за 2019 година местната власт е изплатила от бюджета си на родителите  598 хил. лева за  299 бебета. За 2018–та новородените в Община Несебър, получили финансов стимул, са 268, а 536 хил. лв. е размерът на отделените средства за тях. За 2017 година са подпомогнати 293 бебетата с адресна регистрация в Община Несебър, а изплатените помощи за тях са 586 хил. лв. За 2016 година са отделени  средства в размер на 530 000 лв. за  265 новородените. През 2015 година бебетата са 315 – изплатена сума е 630 хил. лв., а за 2014 г. сумата, която е отпуснала местната власт като еднократна финансова помощ за общо 322 деца, е в размер на 644 хил. лв. 514 хил. лв. е сумата, изплатена по същата линия за родените 257 бебета през 2013 г. През 2012 г. за 298 деца местната власт е отпуснала 596 хил. лв. През 2011 г. за 266 бебета са изплатени 532 хил.лв., а 566 хил. лв. са дадени през 2010 г. за 283 новородени. През 2009 г. 311 деца са получили общо 622 хил. лв., а за 2008 г. сумата е 538 хил. лв., разпределена за 269 бебета.

В периода 2008 –2021 година най-много бебета са се родили през 2014 г.- 322 на брой, следват 2015 г. с 315 деца и през 2009 г., когато в общината най-малките нови жители са 311. Най-много близнаци за същия период от време са се родили през 2020 г. и 2012 г. – 9, следват 2015 и 2019 г. – със 7.

От 2011 г. до 2022 г. общината е отделила средства за инвитро процедурата на 72 двойки. Разпределението им през годините е следното: за 2011 г. – 5 двойки, за 2012 г. – 2, за 2013 г. – 2, за 2014 г. – 7, за 2015 г. – 4, за 2016 -12 двойки, за 2017 -7 двойки, за 2018 – 8 двойки, а за 2019 – 10 двойки, 2020 – 8 двойки, 2021 – 7 двойки.

Един от приоритетите в социалната политика на Община Несебър, балансирана спрямо потребностите на всички възрастови групи, е грижата за най-малките граждани и техните родители. Именно по тази линия от 2007 година Община Несебър отпуска за всяко семейство с новородено дете еднократна помощ от 2000 лв. , а няколко години по-късно отделя и средства за разходи по инвитро процедури на двойки и семейства с репродуктивни проблеми. Местната власт се стреми да създава  добри условия на живот, с които да  задържи младите хора да живеят и работят на територията на общината.