Обзор става още по-привлекателен с проект за облагородяване на централната градска среда

Обзор

Кметът на Несебър Николай Димитров заедно с представители от екипа си, отговарящи за различни ресори, проведе среща с жители и кмета на Обзор Христо Янев. Една от причините бе да бъде представен идейният проект за реконструкция и облагородяване на центъра на града, а в тази връзка на място да бъдат чути и взети под внимание мненията и идеите на хората. По темата за новия облик на едно от ключовите места в Обзор говориха подробно Николай Димитров и Христо Янев, а думите им бяха онагледени с визуализации. По време на срещата стана ясно, че подобренията, които се планират, ще бъдат направени върху приблизителна площ около 10 000 кв. метра, обхваща площадното пространство около съществуващ фонтан, градски парк, улица „Иван Райков”. Предвижда се цялостна промяна на настилките, проектиране на нов фонтан на площад „Свобода”, премахване на преместваеми търговски обекти по ул.” Св. Св.Кирил и Методий”, с цел разширяване, проектиране на нова сцена в градски парк, на детска площадка, обществена тоалетна, информационен център. Ще бъде оптимизирано и паркирането в района. Пълното наименование на проекта, който цели да превърне курорта в още по-привлекателно място е „Създаване на подходяща градска среда на централната част на Обзор”. На обсъждането на идейната разработка местните жители изразиха одобрението си, защото новата визия отговаря на потребностите и желанията им.

На срещата бяха обсъдени и още въпроси, свързани с благоустройството и инфраструктурата на Обзор. Един от тях бе свързан с преустройството и разширението на училището в града, което от настоящата учебна година вече е обединено и дава възможност обучението на децата да бъде до десети клас. В проекта за пристройката на учебното заведение е заложено увеличение на броя на стаите, да има закрит плувен басейн и физкултурен салон със спортна зала с възможност за трениране на волейбол, зала за тенис, лекарски кабинет, съблекални.

На срещата в Обзор от Общинска администрация присъстваха: Галина Бабева, директор на Дирекция „Управление на проекти по еврофондове и екология“, Клара Каравасилева, директор на Дирекция „Устройство на територията, инвеститорски контрол и контрол върху строителството“, Иван Иванов, директор на общинско предприятие „БКСО“, Димитър Панев, зам.-директор на ОП „БКСО”, архитект Николай Орешков, Жулиета Горанова, началник-отдел „Устройство на територията“, Динко Войнов, началник-отдел „Инвеститорски контрол“.

След края на разговора, кметът Николай Димитров изрази задоволство от активността и амбицията на местните жители да превърнат курортния град в още по-привлекателно място за живеене и за развитие на туризма.