Състоя се обществено обсъждане на Проектобюджет 2018 в съставни селища на Община Несебър

Проектобюджет 2018

В рамките на два дни в Несебър и съставните селища на общината се проведе обществено обсъждане на проектобюджета за 2018 г. Целта бе да се информират жителите за предвидените средства по текущи и бъдещи проекти и общинските дейности, както и да изслушат  техни предложения и мненията, свързани с развитието на населените места. Проектобюджетът на Община Несебър за 2018 г. е в размер на 65 500 000 лв., в т.ч. преходен остатък от 2017 г в размер на 8 365 000 лв. Той бе представен първо пред жители на Несебър от кмета Николай Димитров и представители на екипа му (За повече подробности натиснете тук), а веднага след това и в други населени места в общината по предварително изготвен график.

През настоящата година за Обзор се предвижда да се довърши градския парк, да се изгради зрителска трибуна към спортния комплекс. Предстои да се изработи предложение за граници, обхват и режими на опазване на археологически обект „Фрагменти от защитно съоръжение и част от югоизточна кула от крепостна стена“; проект за аварийно укрепване, вертикална планировка и социализация на ранновизантийски терми. Предвидено е да се изготви преработка и актуализация на проект за свлачище на ул.“Младежка“.

За Свети Влас са заложени средства за проектиране на детска градина в кв. Русалка“. Предвижда се и преасфалтиране на ул. „Кирил и Методий“ през тази бюджетна година. По време на срещата, жителите на града бяха информирани, че общината ще заложи средства за проучване и проектиране на две класни стаи, надстройка на втори етаж в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“. Освен това стана ясно още, че в момента текат съгласувателни процедури по работния проект за футболно игрище в спортно-рекреационен парк и следва издаване на разрешение за строеж.
За м. Инцаракиприсъстващите бяха информирани, че общината ще актуализира транспортно-комуникационната схема на зоната, ще прецезира границите на имотите, тяхната собственост и площите; ще урегулира възстановените земеделски земи, за да създаде възможност за изграждане на инженерна инфраструктура.

В Равда  се предвижда да се проектират улиците „Македония“, „Св. Св. Кирил и Методий“, “Дунав“, „Резвая“, „Искър“, „Ривиера“, „Камчия“, както и физкултурен салон в училището. Разработен е и проект за преустройство на полифункционална обществена  сграда с клубно предназначение.

Продължава доизграждането на Дома за стари хора в Кошарица. За селото са предвидени още проект за канализация на ул. „Вихрен“, проект за реконструкция и уширение на плочести водостоци по път Кошарица –Слънчев бряг, предвидени са и средства за реконструкция на футболното игрище.

Проектът за велоалея от с. Тънково до к.к. „Слънчев бряг“ също е заложен в настоящата бюджетна година. В селото ще бъдат проектирани две улици и минифутболно игрище.

За Оризаре и Баня са предвидени средства за нови многофункционални сгради с пенсионерски клубове.

Освен това за всички населени места са предвидени средства за рехабилитация на уличната мрежа и други текущи ремонти.