КМЕТЪТ НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ОБСЪДИ С ГРАЖДАНИ РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА УЛИЦА „ХАН КРУМ“

КМЕТЪТ НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ОБСЪДИ С ГРАЖДАНИ РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА УЛИЦА „ХАН КРУМ“

В заседателната зала на Община Несебър се проведе среща с част от гражданите, живущи по улиците „Хак Крум“ и „ Прибойна“ с кмета Николай Димитров. Събранието беше с цел разясняване на предстоящите и текущи проекти за реконструкция на една от най-важните пешеходно-транспортни артерии на града.

Обсъдени бяха плановете на общината за подмяна на осветителните стълбове по улицата до началото на провлака, с модерни осветителни тела с регулируема сила на светлинния лъч. Кметът Димитров осведоми, че общината е закупила нова коледна украса, която ще бъде монтирана на старите стълбове, защото окончателния монтаж на новите осветителни тела ще завърши след Нова година.

Тема на срещата бе също подмяната на старата тротоарната настилка и изграждането на по-съвременна – съобразена с променената визия на новия център. Гражданите имаха възможността да поставят своите въпроси, касаещи достъпа до паркингите в района, пешеходната зона и търговските обекти по улицата. Срещата премина под формата на дискусия, на която кмета и присъстващите служители от общинските звена по транспорт и инвеститорски контрол отговаряха на питанията на гражданите .

Кметът Николай Димитров разясни своя поглед върху бъдещото развитие на обществената и транспортна инфраструктура на целия град. За пример бе дадена ул.“Отец Паисий“, която след претърпения миналата година основен ремонт и смяна на статута и в пешеходна, се превърна в една от най-предпочитаните търговски зони на града.