ПРИЕТ БЕ БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗА 2019

ПРИЕТ БЕ БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗА 2019

Общинските съветници приеха бюджета на Община Несебър за 2019 година. Тенденцията той да е социално ориентиран се запазва. В дневния ред на януарската сесия на местния парламент бяха включен 35 точки, като най- важна  беше проектът за бюджета на Община Несебър за настоящата 2019 г.
Бюджетът за настоящата година е в размер 75 310 000 лв., в т.ч. преходен остатък от 2018 г. от  6 000 000 лв. Чрез неговите инструменти местната власт се стреми да осигури нормалното функциониране на всички обществените структури.

Общината ще продължи да осъществява своята приоритетна социална политика, която намира изражение в следните цифри: за образование  държавното финансиране е  9 920 000 лв., местни и дофинансиране – 3 700 000лв. За социални дейности, включващи Домашен социален патронаж, Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за обществена подкрепа и Обществена трапезария, държавното финансиране е в размер на 96 000 лв., а  дофинансирането от местния бюджет е 1 183 000 лв.

Помощите отпускани за новородено дете запазват размера си – 2000 лв. Заделените средства за жителите на общината, нуждаещи се от хемодиализа са 60 000 лв. Запазват се  намаленията за учащи и пенсионери за ползването на общински транспорт, като  общината  отделя до 100 000 лв. по това перо. Предвидените средства за помощи за новородени деца и програма „инвитро”, както и помощи, отпускани с одобрението на Общински съвет, са в размер на 890 000лв.

Община Несебър е сред малкото, които подпомагат със значителни средства  дейността на читалищата на своята територия. Държавната издръжка за читалищна дейност е 193 000 лв., а общинското дофинансиране е в размер на 360 000 лв. За пенсионерските клубове се предвиждат 93 000 лв.  950 000  лв. ще бъдат отпуснати на спортните клубове. Планираните средства за общинската полиция, командированите полицаи и пожарникари са в  рамките на 800 000 лв. Средствата за подпомагане на църкви и сдружения с нестопанска цел са 208 000 лв.
Капиталовата програма за 2019 г.  е в размер на 22 554 000 лв. Строителната програма за нови и преходни обекти възлиза на  17 940 000   лв., а програмата за проектиране е в размер на 1 421 000 лв. Допълнителни капиталови разходи се предвиждат за офис техника, стопански инвентар и закупуване на техника, необходима за работата на БКСО – Несебър. Те са в размер на 3 187 000 лв.

Сред преходните обекти с приоритетно значение тази година са улиците  „Хан Крум“ и „Христо Ботев“, където завършването на строително – ремонтните дейности трябва да приключат в срок. Очаква се началото на дейностите по реконструкция на кръговото кръстовище Несебър – Слънчев бряг. Приоритетна е  и  сградата със смесена собственост – Пощата в центъра на новия Несебър. През тази година трябва да бъдат завършени  строителни обекти като:  Обществен селищен парк  с открити спортни обекти  в кв. „Черно море“; трибуна „Запад“ в съществуващ спортен комплекс в Обзор; Северен околовръстен път на Равда.
Средства се предвиждат и за довършителни дейности в Центъра за култура и образование „Артиум“. Ще продължи строителството на спортно-рекреативния парк и прилежащото му футболното игрище на територията на Св. Влас и на Дома за стари хора в с. Кошарица.

През тази година ще започне изграждане на подземен паркинг в кв. 51 по плана на новия Несебър. Заделени са средства за изграждане на многофункционални сгради с пенсионерски клубове в селата Оризаре, Тънково и Баня.
Средства за проектиране се насочват към няколко обекта паметници на културата. Предвижда изработване на планове за консервация и реставрация на църквите „Христос Пантократор“ и „Св. Св. Архангели Михаил и Гавраил“, както и на  Каменна мелница в североизточната част на полуострова и Каменна мелница на провлака.