ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АЧС

Днес в заседателна зала на Община Несебър се проведе заседание на Oбщинска епизоотична комисия, свикано във връзка с Заповед № РД-10-116/05.07.2019г. на Oбластния управител на област Бургас, относно констатирано огнище на болестта африканска чума по свинете.
На срещата присъстваха Красимира Мандулева, началник на отдел „Екология“ към Община Несебър и председател на комисията, служители от отдел „Екология“, представители на “Държавно ловно стопанство“ – Несебър, кметове и кметски наместници, експерт от „Защита на населението“, Общинска служба „Земеделие“, както и представител на РУ-Несебър.


Председателят на комисията – г-жа Мандулева откри заседанието, като запозна присъстващите членове на комисията със съдържанието на заповедта на Областния управител. Д-р Тодор Нанчев, официален ветеринарен лекар за Община Несебър, разясни каква е основната клинична картина на болестта, начини на разпространение, механизми на предаване и мерките, които трябва да се предприемат за сигурността и ограничаване на разпространението на заболяването.

Африканската чума по свинете (АЧС) е вирусно силно опасно и заразно заболяване, с висока заболеваемост и смъртност по свинете (диви и домашни).
Вирусът на АЧС е силно устойчив в околната среда и в продукти от свинско месо, които не са термично преработени (от 3 до 6 месеца в пресни продукти).
Няма разработена ваксина и няма ефективно лечение срещу заболяването. Единственият начин за борба с АЧС прилаган в над 23 държави, на 3 континента е хуманно умъртвяване на всички заразени и контактни свине.
В огнище с констатиран случай на АЧС се взема кръвна проба от всяко съмнително болно, контактно или умряло прасе за установяване на вируса и определяне степента на разпространението му.
Хората и другите видове животни не боледуват!!!
Вирусът на АЧС се предава лесно и бързо :
– с болни свине и/или свине, които са били в контакт с болни такива;
– с хора, които са били в контакт с болни свине/или потенциално заразени свине;
– със замърсено оборудване, помещения, превозни средства, инструменти, дрехи; опаковки (найлонови пликове, кутии и др.), в които е било съхранявано заразено месо;
– с продукти от месо, добито от болни или съмнително болни свине, които термично не са преработени (сурово-сушени месни продукти (луканки, суджуци, наденици, сланина, маринована сланина, кожи и др.).

ЗАТОВА СЕ ВЪВЕЖДА ЗАБРАНА ЗА:
– контролиран достъп на външни лица в зона на огнища на АЧС
– внасяне и изнасяне на оборудване и хранителни продукти, добити от свине, които не са преминали висока термична преработка от огнища и надзорни зони.
ВАЖНО Е:
Домашните свине да не се хранят с отпадъци, включително кухненски, съдържащи остатъци от свинско месо или месни продукти от свинско месо, включително и с прясна трева и фуражи, които не са съхранявани най-малко 60 дни.
Домашните свине да се отглеждат по начин, недопускащ контакт с диви свине.
Потенциално замърсени транспортни средства, оборудване и фуражи не бива да бъдат внасяни в стопанства със свине.
В стопанства със свине не бива да бъдат допускани хора, които са:
били в контакт със заразени домашни свине;
били в контакт с диви свине;
били на местонахождението на огнище на Африканска чума по свинете;
участвали в ловни излети, дърводобрив и др.