КОНКУРСЪТ „АЗ ОБИЧАМ ЧЕРНО МОРЕ“ ЗА ЕДИНАДЕСЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА В НЕСЕБЪР

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС

КОНКУРС

„ АЗ ОБИЧАМ ЧЕРНО МОРЕ ”- 2019

Конкурсът е част от програмата на община Несебър за отбелязване на 31 октомври – Международния ден на Черно море.
Целта на конкурса е да привлече вниманието на младите хора към красотата на Черно море и крайбрежието, важността им за икономиката на нашата страна, вредите от замърсяването на крайбрежната зона, причинена от човешката дейност и да провокира активно екологично поведение за намаляване на отпадъците по плажната ивица и в морето.

ФОТОГРАФИЯ

Условия за участие:
В конкурса могат да участват любители – фотографи в четири възрастови категории:
І група – І – ІV клас
ІІ група – V – VІІІ клас
ІІІ група – ІХ – ХII клас
ІV група – над 19 години
Снимките трябва да са свързани със:
– замърсяване на крайбрежната зона и морето, причинено от човешката дейност;
– примери за активно екологично поведение;
– морски пейзажи.
Всеки участник може да участва в конкурса максимум с три фотографии.
За участие се приемат черно-бели и цветни фотографии без ограничения на формата! Необходима придружаваща информация:
– трите имена на участника, години, ръководител;
– пощенски адрес – град, ул., №, телефон, /необходим за изпращане на грамоти, дипломи и награди/.
Фотографиите се приемат до 10.10.2019 г. на e-mail адрес: odk@abv.bg

ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВO

Конкурсът е в два раздела:
– Поезия;
– Проза /есе или разказ/.
Право на участие имат всички ученици от 1 до 12 клас. Всеки участник може да представи до две стихотворения или едно произведение в проза. Възможно е участие и в двата раздела.
Конкурсното произведение трябва да има следната информация:
– трите имена на участника, години, ръководител;
– пощенски адрес – град, ул., №, телефон, /необходим за изпращане на грамоти, дипломи и награди/.
Творбите да са до 2 машинописни страници.
Класирането ще се извърши в четири възрастови групи:
І група – І – ІV клас
ІІ група – V – VІІІ клас
ІІІ група – ІХ – ХII клас
ІV група – над 19 години
Творбите да се изпратят на e-mail: odk@abv.bg до 10.10.2019 г.

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Всеки участник в конкурса трябва да изпрати не повече от две рисунки в размери 35/50, без паспарту, като може да ползва всякакви техники и материали.
На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо:
– трите имена на участника, години, ръководител;
– пощенски адрес – град, ул., №, телефон, /необходим за изпращане на грамоти, дипломи и награди/.
Класирането ще се извърши в пет възрастови групи:
І група – предучилищна възраст
ІІ група – І – ІV клас
ІІІ група – V – VІІI клас
ІV група – IX – ХІІ клас
V група над – 19 години
Творбите да се донесат до 10.10.2019 г. в Общински детски комплекс – Несебър или изпратят на адрес: 8230 Несебър, к-с “Младост” №62, Общински детски комплекс; Тел/факс 0554 / 4 59 52
С творбите, класирани на призови места, в конкурса по случай Международния ден на Черно море ще бъде организирана изложба. Участниците ще бъдат наградени на специална церемония – подробностите по церемонията търсете на сайта на Община Несебър www.nessebarinfo.com след 25 .10.2019 г.
Творби, които не отговарят на регламента няма да дъдат класирани.
Разходите за участие в церемонията са за сметка на участниците.
Творбите не се връщат.
Във всяка възрастова група ще бъдат раздадени предметни награди за 1-во, 2-ро и 3-то място. Класираните автори ще получат дипломи, а всеки участник ще получи грамота за участие.
Класирането в трите раздела ще бъде публикувано на сайта на община Несебър www.nessebarinfo.com след 31.10.2019 г.
Награди и грамоти на участници, не присъствали на церемонията по награждаване, ще бъдат изпратени по куриер за тяхна сметка.