ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР С ИНИЦИАТИВА В ДГ „ПРОЛЕТ“ – С. ТЪНКОВО

Преди дни експерти от отдел „Екология“ към Община Несебър, заедно с Мария Богданова и Радослав Пехливанов – жители на общината, посетиха ДГ „Пролет“ в село Тънково. Там гостите и малките възпитаници на детското заведение посадиха плодни и декоративни дървета в двора на градината. Фиданките са дарение от г-н Пехливанов, г-жа Богданова и  фирма „Тера тур сервиз” ЕООД. Така озеленяването в двора на ДГ „Пролет“ бе допълнено с две ябълкови дървета и пет албиции, за които децата обещаха да се грижат.

Това е още една от инициативите на отдел „Екология, насочени към най- малките жители на общината. Целта е да се повиши интереса към околната среда и нейното опазване.

4