УРОК ПО ТОЛЕРАНТНОСТ В ОУ ,,СВ. ИВАН РИЛСКИ” – КОШАРИЦА

 

През седмицата на толерантността, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Несебър и училищното ръководство на ОУ ,,Св. Иван Рилски” – Кошарица организираха дискусия под мотото „Не на насилието в училище, бъди толерантен!“

В мероприятието участие взеха група деца от втори, трети и четвърти клас на училището.

Румяна Костова- психолог към МКБППМН обясни на учениците, че толерантност е приемането на другия какъвто е.

Учениците изработиха Дърво на толерантността, като на всяко листенце написаха красиви думи, означаващи уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от човешки особености в нашия свят. Те се забавляваха с игри и се научиха какво е да си толерантен в XXI век.

В края на срещата децата постигнаха единодушие, че приятелското отношение може да продължи през целия живот, като е достатъчно само да си припомнят посланията, които сами са  изработили – да си помагат, да не се нараняват, да се уважават и винаги да са добри един към друг.