МАЛКИ И ГОЛЕМИ УЧЕНИЦИ ОТ НЕСЕБЪРСКОТО УЧИЛИЩЕ ПОКАЗАХА ИНОВАТИВНИ ПРОЕКТИ

Ученици от II г  и  III в клас с класни ръководители Наталия Антонова и Пенка Ганчева от СУ “Любен Каравелов“ – Несебър споделиха своя опит за работа в екип и разработване на проекти.

По-малките ученици представиха проекти на тема „Моето родно селище“. Чрез постери те разкриха многовековната история на град Несебър, показаха съхранените през вековете археологически артефакти, природните забележителности, както и характерната за Черно море флора и фауна.

По-големите ученици направиха постери и презентации на тема „Природните красоти на България“. Чрез тях те показаха на второкласниците извести национални паркове и резервати с типичните за тях природни особености, защитените растителни и животински видове, екологичните проблеми и начините за тяхното разрешаване.

След съвместната проява децата си обещаха и бъдещи общи инициативи в рамките на заниманията им по интереси в клуб „Аз съм българче“ при второкласниците и детски театрален клуб „Сцена“ при третокласниците.