КМЕТЪТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ И НАЧАЛНИКЪТ НА РУ НА МВР НЕСЕБЪР ГЛ. ИНСПЕКТОР КОСТА КИРЯЗОВ ПРОВЕДОХА РАБОТНА СРЕЩА

Днес на работна среща между кмета на община Несебър Николай Димитров и началника на РУ на МВР Несебър гл. инспектор Коста Кирязов бяха  координирани общите действия във връзка с контрола на движението и пребиваването на приходящи в община Несебър  граждани.

По време на разговора г- н Кирязов наблегна,че на телефон 112 трябва да бъде подавана ясна и точна информация, съдържаща имена и телефонен номер за обратна връзка с подаващия сигнала.

Дискутирани бяха и действията на общинската администрация и РУ на МВР “Несебър“ за организиране на доброволни отряди, които да осигуряват социален патронаж на най-рисковата група – възрастните ни съграждани, като при необходимост да разнасят храна по домовете, да ги снабдяват с продукти от първа необходимост и други дейности.

Затова на срещата бе взето решение да се открие кампания за набиране на доброволци, готови да се включат в помощ на най-уязвимите групи наши съграждани.

За всеки един от доброволците, които ще бъдат ангажирани само при възникнала необходимост, са осигурени необходимите предпазни средства.

Ако сте готови да се включите като доброволци, моля, пишете на следния електронен адрес help@nesebar.bg или позвънете на телефон: 0893 505166 .

Важно е да посочвате вашите три имена, адреса, датата на раждане, както и вашите професионални умения и телефон за връзка.

ИЗТЕГЛЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ!