ДЕЗИНФЕКТИРАНИ БЯХА УЛИЦИТЕ В СЕЛО БАНЯ

 

Измиването и дезинфекцията на улиците в село Баня бе извършено по график.

Особено внимание бе обърнато на основната  улица на селото, която е част от главен път, свързващ к.к. Сл. бряг и  Варна.

Дейностите  по третиране с препарати на уличната мрежа в населените места на общината ще продължат в системен порядък  до промяна на противоепидемичната обстановка.

За целта в Община Несебър са набавени нужните количества дезинфектанти и измиващи субстанции и е направена необходимата организация  на  служителите на Общинско предприятие БКСО. Дейностите ще продължат да се извършват по схемата, утвърдена от Общинския щаб за борба с корона вирус,  за периода на извънредната ситуация.