ДЕЗИНФЕКЦИЯТА НА СЪДОВЕТЕ ЗА СМЕТ В НЕСЕБЪР СЕ ИЗВЪРШВА РЕГУЛЯРНО

Една от дейностите, които Община Несебър извършва във връзка с борбата срещу разпространение на COVID-19, е регулярното измиване и дезинфекция на съдовете за смет. За целта периодично се обхождат всички точки на града, в които има разположени контейнери и други уреди за сметосъбиране. Дезинфекцията се прави с препарати от висок клас, отговарящи на указанията, получени от Общинския щаб за борба със заболяването. Обработката се извършва по график и включва всички населени места в общината.

Служителите на Общинско предприятие БКСО, отговарящи за противоепидемичните дезинфекционни дейност, са снабдени с лични предпазни средства.

Третирането на съдовете за смет с препарати е една от мерките и важно условие за справяне с разпространението на заразата.