ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

За улеснение, спестяване на време и във връзка противоепидемичните мерки, предприети срещу разпространение на коронавируса, Община Несебър напомня на гражданите, притежаващи имоти или регистрирали превозни средства на територията й , че могат да използват възможностите на официалния сайт на общината при заплащане на своите задължения.

Местните данъци и такси към Община Несебър вече могат да бъдат платени много лесно и бързо в касите на Изипей и през интернет системата И-пей. Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите.

И-пей има версия и на английски език, така че може да се ползват без проблем от чуждестранни граждани.

Плащанията могат да се извършат и по банков път по сметка:

УниКредит Булбанк:

IBAN: BG55UNCR76308400000400

с кодове:

Данък върху недвижимите имоти – 4421 00

Данък върху превозните средства – 4423 00

Такси за битови отпадъци              – 4424 00

 

Представяме ви начина, по който можете да заплатите своите задължения към Община Несебър онлайн – стъпка по стъпка.

 

1.Отворете с избран от вас браузър  на сайта  http://www.nessebarinfo.com/.

  1. От менюто горе в дясно изберете е-услуги.
3. В отворилата се страница трябва да изберете Електронни справки предоставяни от община Несебър.

3.В новоотворилия се сайт изберете Вход потребител от менюто в ляво.

Тук има три варианта за да се идентифицирате:

първи – с ПИК на НАП

втори – с електронен подпис

трети – с входящ номер и дата на документ / входящият номер може да е от какъвто и да е документ за услуга, която сте искали от общината през последните години. Ако не пазите талонче с входящ номер, можете да се обадите на телефоните на отдел ЦИАО или Местни данъци и такси: 0554  29371; 0554 29372; 0554 29374; 0554 29375; 0554 42628; 0554 42610/.

Ако изберете с ПИК на НАП бивате препратени към сайта на НАП, където да се идентифицирате с вашите ЕИК или ЕГН и ПИК.

Ако изберете с електронен подпис трябва да си изберете сертификата и да въведете правилен ПИН код.

При третия вариант трябва да въведете правилни ЕИК или ЕГН, входящ номер и дата на документ за услуга или декларация към този ЕИК или ЕГН.

4.След успешно идентифициране в системата по един от трите начина, Вие можете да проверите вашите декларирани данни за движимо и недвижимо имущество и други към община Несебър.

От бутона Услуги можете да направите справка на заявените от Вас услуги към община Несебър и техния статус.

От бутона АУАН можете да проверите за актове за установяване на административни нарушения, ако имате такива, тяхната стойност, кога са заплатени и др..

От бутон Справка плащания ще се заредят плащанията, направени от Вас към общината през годините, със съответните квитанции, вид, сума, начин на плащане и др.

От бутона Годишни съобщения можете да изтеглите последното съобщение за данъци, което е изпратено до вас по пощата.

С бутона Задължения се зареждат текущите Ви задължения към общината, като са описани по години, партида, вид, сума и др.

 

Ако желаете да заплатите всичките си задълженията или част от тях, трябва да изберете бутона Плащания долу в ляво.

Тук чрез бутона Плюс пред всеки ред, може да заплатите само първа вноска на всяко задължение.

Поставяйки отметка Вие избирате задължение, което желаете да заплатите. Можете да изберете едно или всички задължения. След като сте направили избора си трябва да щракнете върху бутон Е-Плащане.

Системата ще Ви покаже общата сума на задълженията които сте избрали. Потвърдите с бутона Направи плащането.

Следва страница на борика за сигурни картови плащания, където трябва да въведете данните от Вашата банкова карта – тип, номер, валидност и СиВиВи -трицифрен код намиращ се на гърба на картата ви и да изберете бутона Плащане.

Различните банки предлагат различни начини за сигурни интернет транзакции.

След като потвърдим пред банката, че сме избрали плащане онлайн, избираме бутона Продължи и ако данните са коректно въведени, се извършва заплащане на  избраните от Вас задължения

 

След това системата Ви връща в страницата с останалите задължения, ако имате такива, а под тях направените плащания с възможност за детайлна справка и експорт в ексел.

За край изберете Изход най-горе в ляво и затворете браузъра.