9 МАЙ – ДЕН НА ЕВРОПА И ДЕН НА ПОБЕДАТА

Всяка година на 9 май страните, членки на Евросъюза отбелязват Деня на Европа. Той е свързан с годишнината от декларацията на Робърт Шуман- френски министър на външните работи, произнесена на 9 май 1950г. В нея той поставя основите на идеята за европейски съюз. Ето защо този ден се посвещава на мира и обединението на народите в Европа.
По традиция на 9 май институциите на съюза в Брюксел и Страсбург отварят широко врати за обществеността. Участието на многохилядна публика в дебати, концерти и др. има за цел да повиши информираността и да популяризира политиките на Европейския съюз, като по този начин се постига приобщаване и идентифициране на големи групи от хора с европейската идея за обединение и единство между народите.
Тази година, поради извънредните обстоятелства около пандемията, Денят на Европа ще се отбележи чрез онлайн кампания, инициирана от информационния център „Европа-директно“- София.
9 май не е само ден на Европа. На тази дата Руската федерация отбелязва годишнината от Деня на Победата на СССР над Нацистка Германия във великата за руския народ Отечествена война. Празникът е установен с указ на президиума на Върховния Съвет на СССР от 8 май 1945 г. Тази година нашите славянски братя честват юбилейната 75-а годишнина от победата.