КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И СПОРТНИТЕ ТЕРЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР СА ОТВОРЕНИ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

От днес културните институции и спортните терени на територията на община Несебър мога да започнат своята дейност.

Това стана възможно със заповед на кмета Николай Димитров, издадена въз основа на заповеди на министъра на здравеопазването, с които се облекчават карантинните мерки.

От днес отворени за публичен достъп са музеи на открито и закрито на територията на община Несебър, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки.

Врати за посетители и читатели отварят и галериите и библиотеките.

Възобновява се и провеждането на културни събития – концерти и други сценични прояви. В закритите зали се въвежда ограничение за публика – до 30 % от капацитета на съответното помещение, при спазване на изискването за физическа дистанция и на всички възприети предпазни мерки.

Работа започват и туристическите информационни центрове на територията на община Несебър, отново при спазване на установените противоепидемични норми.

При  работа или провеждане на мероприятия на закрито не се допуска използване на климатични инсталации.

Възобновява се и дейността на спортните съоръжения за упражняването на колективни спортове за аматьори на открито, без състезателен характер и без публика /в това число футбол, баскетбол, волейбол/, с участието на до 10 човека и при спазване на противоепидемичните мерки и без да се допуска използването на баните и съблекалните на места за спортуване.