В НЕСЕБЪР ЗАПОЧНА ПОДГОТОВКАТА ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

 

В зала „Мелсас“ се състоя първото заседание на Общинската преброителна комисия – Несебър. ОПК – Несебър се състои от служители на общинската администрация и на кметствата, като секретар на комисията е представител на отдел „Статистически изследвания – Бургас“. На заседанието присъстваха г-жа Калина Казанджиева – директор на Териториално статистическо бюро – Югоизток и г-жа Дочка Камбурова – началник отдел „Статистически изследвания – Бургас“.

ОПК – Несебър прие правилата за своята работа и организационен план за провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд.

Комисията получи полезна информация относно хронологията и сроковете по  основните дейности за предстоящото национално преброяване. Преброяването на населението и жилищния фонд на територията на община Несебър е улеснено от високото кадастрално покритие – над 90%. Така общината попада в най-благоприятния „Приоритет 4“. На тази основа се определи и  броят  бъдещи регистратори – 12, които ще имат задължението да обходят всички населени места, за да допълнят наличната до сега информация за сградния фонд.

На регистрация подлежи целия наличен жилищен фонд, включително примитивните постройки, независимо от техния тип: стопански навеси, бараки и др. – достатъчно е да има данни, че са обитавани. Обект на преброяване са и сгради и пристройки, които все още не са узаконени. За целта те ще бъдат регистрирани чрез GPS координати.

ОПК и бъдещите регистратори ще преминат обучителен курс за работа, а част от специализираните устройства за регистрация на географски координати ще бъдат осигурени от Националния статистически институт.

Обходът на терен и актуализиране на базата данни за жилищен фонд от регистраторите ще приключи на 15.09.2020г.

През м.септември 2020г. НСИ ще проведе информационна кампания за същинското преброяване на населението и жилищния фонд, което реално ще бъде извършено през м.януари и февруари на 2021г.