КМЕТЪТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПОСЕТИ СЕЛАТА ТЪНКОВО И КОШАРИЦА

Кметът на община Несебър  Николай Димитров, придружен от  началника на отдел „Инвеститорски контрол“ към общината Динко Войнов,  направи обиколка на  селата Тънково и Кошарица. Там  кметът се срещна с жители на населените места и извърши оглед на   пътната инфраструктура и общинския сграден фонд.

В село Тънково бе обърнато внимание на състоянието на тротоарната мрежа и бяха набелязани зони, в които е необходимо нейното подновяване.

Посещението в село Кошарица бе във връзка с молбата на пенсионерите от местния пенсионерски клуб, да бъдат  извършени ремонтни дейности на входа на сградата.

През миналата година Община Несебър започна изграждане на няколко мултифункционални сгради в селата Тънково, Оризаре и Баня.   Всички те ще разполагат с модерни и съвременни помещения, предназначени за дейността на пенсионерските клубове на територията на селищата.

Поддръжката на  пътната инфраструктура и обектите с обществено предназначение е приоритетна грижа на общината, защото тяхното състояние е индикация за ангажимента на администрацията и общинското ръководство за благосъстоянието  както на  жителите, така и на  населените места.