ОТ 2 НОЕМВРИ БЧК-НЕСЕБЪР ЗАПОЧВА РАЗДАВАНЕ НА ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ПО ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА

В склада на БЧК-Несебър в Равда бяха доставени приблизително 12 900 кг. хранителни продукти, предоставени по европейска програма. На приемането им присъства кметът на община Несебър Николай Димитров. Представители на Българския червен кръст на място бяха доброволките на организацията Виолета Георгиева и Недялка Илиева.

Помощта е осигурена по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане – операция „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти“ план 2019.

Право да получат  хранителни пакети имат 561 жители на община Несебър.

Пакетите съдържат 16 продукта с общо тегло приблизително 23 кг. и са предназначени за различни групи нуждаещи се лица, утвърдени в списък от Дирекцията за социално подпомагане – Поморие.

Предоставянето на помощта на правоимащите лица ще бъде поетапно и за гражданите от Несебър, Слънчев бряг и Равда ще се извършва в пункта в склада на БЧК – Несебър, намиращ се в кметство Равда на входа откъм улица „Пирин“. Раздаването на храните ще започне от 2 ноември и ще продължи до 30 ноември.

За селата на община Несебър помощите ще се предоставят по кметствата.

За да получи хранителния пакет, правоимащото лице трябва да представи документ за самоличност.