Възпитаници на ДГ „Делфинче“ – Свети Влас с отличия в национални състезания

Възпитаници на ДГ „Делфинче“ – Свети Влас спечелиха отличия в националните състезания „Многознайко“ в направленията „Обичам да смятам” /първи кръг/ и „Обичам български език” /първи кръг/. Децата от подготвителна група „Бисерче“ показаха знания и в двата раздела. За познанията си по български език малчуганите спечелиха 12 златни, 4 сребърни и 4 бронзови медали. Успехът на любознателните деца в областта на математиката се изразява в придобиването на един златен, 10 сребърни, 9 бронзови медали и 5 грамоти. Постигнатите резултати на възпитаниците на подготвителната група се дължат на високия професионализъм, търпение и внимание на учителите им – Николина Славова и Мариана Николова.

Целта на детските състезания „Многознайко са:

– Да се създадат предпоставки децата да демонстрират в условията на съревнование своите знания, умения и нагласи;
– Да се предоставят възможности за индивидуална изява;

– Да се стимулира практическото приложение на знания в нови и различни от познатите им ситуации;
– Да се насърчи увереност в силите за разрешаване на познавателни проблеми и любознателност към допълнителни страни на учебното съдържание.