ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПРОДЪЛЖАВА РАБОТАТА ПО ПРОЕКТ МОНА

Гръцкият център за морски изследвания (HCMR) и Община Несебър изследват и картографират подводни местообитания в акваторията на града в рамките на Международния проект МоНа: „Паметници в природата: креативно съжителство“. Целта на проучването е да се установи влиянието на човешкия фактор и развитието на туристическата индустрия в региона през последните години върху биологичното разнообразие в акваторията около Несебър и е част от дейностите по проекта.

Обитавана от хора от древността, крайбрежната зона около Несебър предлага уникална възможност водолазите да видят повечето от типичните черноморски морски растения и животни на същите места, където присъстват и подводни артефакти и древни градски стени. До края на лятото кафявите водорасли Cystoseira възвръщат силата си и растат отново в пълния си размер и биомаса до ноември, привличат малки рибни пасажи и различни безгръбначни.

Гръцкият център за морски изследвания (HCMR) събира наличните данни за морските местообитания и видове, представляващи интерес за опазване в районите – Бутринт (Албания), Несебър (България) и Санторини (Гърция). Събирането и отчитането на данни е постигнато чрез преглед на литература и контакт с експерти по околната среда и заинтересовани страни от всяка страна.

Това е трета мисия на научния водолазен екип на HCMR в рамките на проект МоНа: „Паметници в природата: креативно съжителство “, след дейности на терен в Санторини /Гърция/ и Бутринт /Албания/,  където бяха взети проби (с дроп камери и водолазни трансекти), след което беше събрана информация за наличието и екологичното състояние на подводното биоразнообразие в акваториите.

Несебър е един от най-значимите, важни и световно признати културнo-исторически обекти на България. Включен е през 1983 г. в Списъка на ЮНЕСКО поради автентичния си вид, уникален ландшафт и многото запазени паметници на културата, както на сушата, така и под вода.