ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПЛАНИРА ДА ИЗГРАДИ НОВА КРАЙБРЕЖНА АЛЕЯ КЪМ РАВДА

 

Община Несебър извършва геодезическо заснемане на крайбрежната зона между с. Равда и Несебър в точките от носа под крайморския парк на селото до буна „Академика“ в землището на Несебър.

Целта на заснемането е да се направи анализ и оценка на състоянието на бреговата линия.

След завършване на обследването, поетапно  ще бъде разработен проект за крайбрежна алея, която ще превърне района  в модерна градска пешеходна зона.

Общината ще търси възможности за съвместни действия, както при проектните дейности, така и за финансиране на мащабното брегоукрепване, което трябва да бъдат осъществено, така, че крайморската алея да се превърне в предпочитана пешеходна алтернатива на съществуващия между Равда и Несебър път.