МКБППМН – НЕСЕБЪР ПРОВЕДЕ ОТКРИТ УРОК ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ

По повод Международния ден за безопасен интернет, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните организира срещи с ученици от СУ“Любен Каравелов“- гр.Несебър и в ОУ“Г.С.Раковски“ в с.Оризаре. Целта бе вниманието на учениците да се фокусира върху темата за безопасното ползване на глобалната мрежа. Децата получиха ценни съвети и усвоиха важни правила за справяне с кибертормоза в онлайн пространството и правилния алгоритъм на реакция при случаи на изнудване в мрежата.

По време на проявата учениците изгледаха кратък филм, разработен от ГДБОП, от който стана ясно, че в киберпространството никой не е сам и не е застрахован от хакери, целящи да компрометират чрез информация или снимки, да изнудват, манипулират и държат в подчинение. Подчертано бе, че децата са най-уязвимата група и тяхното умение за правилното общуване в мрежата е основен способ за предпазване.

Презентация за опасностите в интернет и мерките за предпазване бе представена от психолога към Кабинета за социална превенция на МКБППМН – гр. Несебър, Румяна Костова. Тя акцентира върху склонността на децата да общуват с непознати, рискувайки да станат жертва на онлайн тормоз, сексуална експлоатация, изнудване или педофилия.

Специален гост на мероприятията беше съдията към Районен съд-Несебър, Мария Берберова, която присъства и на двете срещи. Тя разясни на учениците приложимото в България законодателството, свързано с престъпленията в киберпространството, както и наказанията, които законът предвижда за извършителите. Презентацията на съдия Берберова включваше примери от работа й по случаи на интернет измами и тяхната развръзка.

Всяка година МКБППМН организира информационни кампании, насочени към децата между 8 и 18 г. Целта е да се достигне необходимото ниво на образованост и информираност на деца от всички възрасти, така, че глобалната мрежа да се използва ефективно и полезно, без рискове и опасности. Основните правила,които трябва да се спазват са:

1. Компютърът да използва с разрешение от родителите.

2.Да се пазят в тайна всички пароли.

3.Да се отварят имейли само от познати хора.

4. Всеки проблем да се споделя с родителите.

5. Компютърът да се ползва не повече от 1 час на ден.

6.Да не се споделят името и адресът с никого в Интернет.

7.Сайтовете в интернет, които се посещават да са съгласувани с родителите.

8.Уважавай всички във виртуалния свят, но се доверявай само на тези, които истински познаваш.

Учениците научиха, че при онлайн тормоз може да сигнализират на телефон 124 123 и на http://www.web112.net/ и www.cybercrime.bg/ .