ПРОДЪЛЖАВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОДНОВЯВАНЕ НА ПЪТНАТА МАРКИРОВКА В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Продължават регулярните дейности по полагане на нова и подновяване на съществуващата пътната маркировка в Община Несебър. Особено внимание се отделя на местата с натоварено движение – пешеходен и автомобилен трафик. Дейностите започнаха от общинския център Несебър, като ще обхванат всички населени места. С приоритет са туристическите селища.

В Несебър предстои да бъде  освежена маркировката на  съществуващите парко места, а след анализ на транспортната схема, ще бъдат разчертани  и допълнителни. Извършва се ревизия и на вертикалната пътна сигнализация, като при необходимост се ремонтират или подменят знаци.

В селата Гюльовца Тънково  приключи монтирането на указателни табели и улична номерация.