КМЕТЪТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ИНСПЕКТИРА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В С.ОРИЗАРЕ

Кметът на община Несебър Николай Димитров и инж. Динко Войнов – началник на отдел „Инвестиционно планиране, строителство и режими по организация на движението“ посетиха село Оризаре, където се срещнаха с кмета на населеното място Васил Василев.

Повод за посещението бяха плановите ежегодни строително-ремонтни дейности, които община Несебър извършва във всички съставни селища.

Представителите на местната власт разгледаха тротоарите и пътните настилки в селището и набелязаха зоните, нуждаещи се от ремонт. Обърнато бе внимание на зелените площи – паркове, градини и крайпътно озеленяване, и бе обсъдено предстоящото лятно зацветяване. Ремонтни дейности се предвиждат и на обществени сгради – общинска собственост.

Поправка на компрометирани участъци от пътната инфраструктура в община Несебър се извършва според нуждата на всяко селище, а ремонт на сградния фонд – общинска собственост – по предложение на кметовете.

Средства за ремонтна дейност са заделени за всички съставни селища.