ПРОЛЕТНА ЕКО КАМПАНИЯ ОРГАНИЗИРА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Община Несебър организира на 27 май кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на общината. Събирането на ИУЕЕО и НУБА ще се извърши с подкрепата на организациите по оползотворяване „ТРАНСИНС БАТЕРИ“ ООД и „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД гр. Варна.

Инициативата стартира от 10.00 часа до 15.00 часа с отворени пунктове в:
– гр. Несебър – нова част, ж.к. „Младост“ 62 „г“– „Екология“;
– к.к. „Слънчев бряг“ – Автогара, ОП „БКСО“;
– пред Кметствата в гр. Свети Влас, гр. Обзор, с. Равда,
с. Кошарица, с. Тънково, с. Оризаре, с. Гюльовца и с. Баня.

ИУЕЕО и НУБА, след рециклиране значително понижават количеството на депонираните отпадъци.

Телефони за връзка:
05544 25 32, 0554 223 90, 0554 223 18,
отдел „Екология”, Община Несебър