МНОЖЕСТВО ПРОЯВИ В УЧИЛИЩЕТО В ОРИЗАРЕ, ПОСВЕТЕНИ НА СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА БОРБА С ТЮТЮНОПУШЕНЕТО

Множество прояви с дейно участие на учители и ученици бяха организирани в ОУ „Георги Стойков Раковски“ – с. Оризаре, по повод Световния ден за борба с тютюнопушенето, който се отбелязва всяка година на  31 май.

Седмокласници изготвиха информационно табло на тема „Пушенето води до рак и смърт“, което е поставено на видно място в училищния кът. Там се намира и изложба от рисунки на ученици от прогимназията, свързана с вредните последици от тютюнопушенето върху организма на подрастващите.

На учениците от прогимназиален курс бяха прожектирани филмите „Денят на Яна“, „Невидимият“ и „Пушенето забранено“, след което се състоя дискусия за вредата от тютюнопушенето. В училището бе проведена и анкета, чиято  цел е да определи нивото на познания на подрастващите от вредното влияние на тютюневия дим.

Безспорно най-атрактивното мероприятие беше проведеният спортен турнир по футбол с учениците от 4-7-ми клас на тема „Спортът срещу вредния навик да пушим“. Специален гост беше Дарина Димитрова, председател на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Несебър.

Галена Адамова и Божидара Боева от 7-ми клас подготвиха презентации на тема „31 май – Световен ден за борбата с тютюнопушенето“ и „Вредата от тютюнопушенето“. За финал изявените участници в мероприятието бяха наградени.

Световния ден за борба с тютюнопушенето е кампания, която се провежда по целия свят. Инициативата бележи своето начало от 1988 г., а главната й цел е да се подчертаят рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюневи изделия, и да се намали тяхната употреба. През 2021 г. темата на кампанията е „Реши и се откажи“ и насочва усилията към преодоляване на  човешката зависимост към тютюна.