П Р О Г Р А М А – VІ Международен фестивал „НЕСЕБЪР – ОСТРОВ НА ИЗКУСТВАТА” – 2021

01.07 до 02.07 Пристигане на участниците, регистриране и конференции в Общински детски комплекс – Несебър , к-с „Младост” 62
11.00 ч.,13.00 ч.,15.00 ч. Технически конференции

02.07. – 17.30 ч.                        Репетиция, сцена „Амфитеатър”
02.07. – 18.30 ч.                        Откриване, сцена „Амфитеатър”
02.07. – 19.00 ч                        Конкурсна програма, сцена „Амфитеатър”

03.07. – 17.00 ч.                        Репетиция
03.07. – 18.30 ч.                        Конкурсна програма

04.07. – 17.00 ч.                        Репетиция  
04.07. – 18.30 ч.                        Конкурсна програма

05.07. – 10.30 ч. Среща с журито в сградата на ОДК к-с „Младост” 62
05.07 – 19.00 ч. Награждаване, Гала – концерт „Амфитеатър” – Несебър