ИНФРАСТРУКТУРНИ ПОДОБРЕНИЯ В СЛЪНЧЕВ БРЯГ

Продължават дейностите по подобряване на общата инфраструктура на възлови места в Слънчев бряг. Основните дейности  са свързани с оформяне на улици, грижи за  зелените площи и публичните пространства, текуща поддръжка на  улично осветление,  мероприятия  по осигуряване на пътна безопасност.

Инфраструктурни подобрения  се извършват в районите на квартал „Стадиона“ до к-с Алфа и  при х-л „Версис“  в близост до магазин „Младост“. Ремонтите дейности  и на   двете места са част от програмата на общината за подобряване на жизнената и градска среда в Сл. Бряг и включват доизграждане на отсечки от улици с важно значение за движението на МПС-та и граждани.

В момента тече подготовка за  начало на строителство на улица в кв. „Пясъците“, успоредна улица „Първа“, която ще бъде част от  по-мащабно пътно съоръжение.

Осветлението на публичните площи в западната част на курортния комплекс  е обект на системна поддръжка и грижите за него са  целогодишни. Тече и подновяване на хоризонталната и вертикална пътна сигнализация в Слънчев бряг, за да се подсигури безопасността на движение.  Част от тази дейност е и сезонната профилактика и поддръжка на светофарните уредби на територията на Несебър, сред които е и съоръжението на кръстовището при отбивката за с. Тънково.