С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА НЕСЕБЪР И РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БУРГАС ОРГАНИЗИРАТ ДЕМОНСТРАЦИОННО МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

Община Несебър, съвместно с Районна избирателна комисия Бургас,организира демонстрационно машинно гласуване. За целта на 6.07  в периода от 10:00 до 14:30 часа в гр.Несебър, в Центъра за култура и образование „Артиум” ще бъде поставено специализирано устройство за машинно гласуване с инсталирана демо версия за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Всички граждани, които желаят ще имат възможност да гласуват пробно с машина преди изборите. На посочените места ще има членове на РИК, които ще могат да отговарят на възникнали въпроси.