ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА В К.К. СЛЪНЧЕВ БРЯГ-ЗАПАД ПРОДЪЛЖАВАТ

Приключи асфалтирането на отсечка от улица в кв.“Пясъците“ в Слънчев бряг –запад.   На по-късен етап, в района на завършения участък,  е планирано   изграждане на тротоари и монтиране на улично осветление.

Изграждащата се нова улица е успоредна на основната улица „Първа“  и е предвидена  като алтернативна  пътна артерия за движение във вътрешността на курорта.  Целта е тя да поеме част от трафика във вече урбанизираната  западна част на комплекса. Нейното изграждане ще допринесе за значителното подобряване на условията за придвижване както на транспортни средства, така и на пешеходци.  Новото пътно съоръжение  е от огромно значение за района на Слънчев бряг – запад и е част от цялостната концепция на Община Несебър за развитието и благоустрояването на най-големия курортен комплекс в България.

Продължават  дейностите по проектирането и  на  други обекти от пътната инфраструктура, чрез които ще регулира трафика и ще се улесни достъпът до имотите в западната част на комплекса.